Project

SWV N-K

Het samenwerkingsverband biedt 15.000 jongeren uit de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs met passende ondersteuning. Het doel is dat iedere jongere een diploma op zijn/haar niveau haalt of een passende en duurzame werk- of participatieplek krijgt. Maar het doel is ook dat ieder kind zich sterk voelt en een stevige toekomst heeft.

Werkzaamheden: Ontwerpen brochures, flyers, infographics