Project

Samen Leren Leven

Conferentie Passend Onderwijs: “Beter luisteren naar jongeren en ouders.” Ruim 150 ouders, jongeren, wethouders, schoolbestuurders, leerkrachten en jeugdhulpaanbieders kwamen deze dag bij elkaar om over passend onderwijs en jeugdhulp te praten.

Werkzaamheden: Ontwerpen volledige huisstijl en presentatiemiddelen